Senast uppdaterad: 19 december 2017

Förord

Följande användarvillkor är ett juridiskt bindande avtal (“Avtalet") mellan Lucky Enterprises B. V. (”Företaget”) och dig. Läs igenom avtalet noggrant och se till att du förstår innehållet innan du använder webbplatsen och/eller dess tjänster. Om du är osäker på vad dina rättigheter och skyldigheter är när du ingår avtal med oss, vänligen kontakta ett juridiskt biträde.

Genom att registrera dig på webbplatsen och/eller genom att använda våra tjänster, bekräftar du att du har läst och accepterar, av egen vilja och samtycke att vara bunden till villkoren i detta avtal utan några begränsningar. Du godkänner också användningen av elektronisk kommunikation för att ingå avtal, och du avstår rättigheter eller krav gällande lagstiftning i någon annan jurisdiktion som kräver en vanlig (ej elektronisk) underskrift.

Användarvillkoren publiceras på webbplatsen och kan när som helst komma att ändras. Den nya versionen av dessa användarvillkor träder i kraft med omedelbar verkan vid nästa besök eller inloggning på webbplatsen. Du accepterar att minst en gång i månaden läsa igenom användarvillkoren på webbplatsen. Fortsätt inte att använda webbplatsen och/eller dess tjänster om du inte accepterar dessa användarvillkor.

1. Definitioner och tolkningar:

1.1. Följande ord och fraser som nämns i detta avtal ska (om inget annat framgår av sammanhanget) ha följande betydelse:

1.1.1. ”Avtal” - detta avtal mellan dig och företaget (som alternativt kan hänföras till ”Användarvillkor” och/eller ”Regler och villkor” eller liknande).

1.1.2. ”Vad” - ett vad om resultatet i ett visst lotteri som vi accepterar vadslagning på från användare.

1.1.3. “Caixa Econômica Federal” eller “Caixa” - organisationen som arrangerar det officiella brasilianska Mega-Sena-lotteriet (här “Mega Sena”) m.fl.

1.1.4. ”Camelot Group” eller ”CG” - organisationen som organiserar det officiella brittiska lotteriet “Lotto” (här “UK National Lottery”) m.fl.

1.1.5. ”Kort” - alla typer av kort med funktionen “betala”, “debitera”, “kredit”, “förbetalt” och/eller liknande.

1.1.6. ”Företagsgruppen” - företaget, eventuella dotterbolag till företaget, och alla direkta eller indirekta dotterbolag till sådana bolag.

1.1.7. ”Ersättning” - det vederlag som skall betalas till företaget i samband med de tjänster som tillhandahålls och vid köp av spelkuponger (inklusive, men inte begränsat till priset av spelkupongen.

1.1.8. “Deutscher Lotto-und Totoblock” eller “DLTB” - den tyska lotteriorganisationen som arrangerar eller samarrangerar Lotto 6aus49 i Tyskland och EuroJackpot-lotteriet.

1.1.9. “Française des Jeux” eller “FDJ” - den franska lotteriorganisationen som arrangerar det officiella franska lotteriet (här ”France Loto”) m.fl.

1.1.10. ”Exkluderad person” - alla personer: (a) som befinner sig i: (i) USA, Australien, Frankrike, Nederländerna och Curacao eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att delta i spel som tillhandahålls av oss; och (ii) ytterligare jurisdiktioner som vi inte accepterar kunder eller användare från, (b) som är med på en sanktionslista eller på något annat sätt är förbjudna att delta i spel som tillhandahålls av oss i samband med ekonomiska sanktioner, lagar, embargon eller restriktioner, som administreras, beslutas eller tillämpas av någon sanktionsmyndighet (vare sig personligen eller genom den jurisdiktion de befinner sig i), och/eller (c) är yngre än 18 år eller (om äldre) någon annan ålder som gör det olagligt för en person att spela i den jurisdiktion där han eller hon befinner sig i, och/eller (d) en direktör/anställd hos företaget/företagsgruppen eller försäkringsgivaren/försäkringsgivarens grupp eller en nära anhörig, eller en person som bor i samma hushåll (oavsett relation) som en direktör eller anställd hos företaget/företagsgruppen eller försäkringsgivaren/ försäkringsgivarens grupp.

1.1.11. ”Force Majeure” - hänvisar till varje händelse eller omständighet bortom rimlig kontroll som leder till en försening eller fel hos berörda parters avtalsenliga skyldighet och skall, i syfte härav, bland annat inkludera fel hos företagets datorsystem eller någon del därav, förseningar, förluster, fel eller försummelser som resulterat på grund av fel i telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem, förlust som ett resultat av eventuella gudshandlingar, statliga restriktioner, (inklusive avslag eller annullering av nödvändiga licenser där sådana avslag eller annulleringar görs utan förskyllan av den drabbade parten), krig, utbrott av fientligheter, upplopp, civila oroligheter, uppror, terroristhandlingar, eld, explosioner, översvämningar, stöld, skadegörelse, strejk, lockout och/eller någon annan orsak bortom rimlig kontroll för den part vars prestanda påverkas.

1.1.12. ”Spelkupong” - ett inträde i en lotteridragning som köps av företaget på uppdrag av användaren eller ett vad av användaren, såvida sammanhanget inte anger annat skall dessa användarvillkor gälla både vid köp av fysiska lotter och vadslagning.

1.1.13. ”Immaterialrätt” - alla varumärken, servicemärken och handelsnamn samt bilder, grafik, text, koncept eller metodologier på webbplatsen, användarkontot och materialet häri är företagets egendom. Användaren har inte rätt att exploatera eller på annat sätt använda någon immaterialrätt oavsett ändamål, med undantag för vad som är tillåtet enligt lag.

1.1.14. ”Försäkrat vinnarvad” - ett vinnande vad som garanteras av en försäkringsgivare.

1.1.15. ”Försäkringsgivare” - ett riskhanteringsföretag och/eller försäkringsbolag som förvaltar, tecknar eller anordnar försäkringen, antingen enskild eller på en återförsäkrings- eller syndikeringsbasis, för eventuella vinster som härrör från något av spelen eller vad som placerats av dig och accepterats av oss på någon av företagets webbplatser.

1.1.16. ”Försäkringsgivarens grupp” – försäkringsgivaren, eventuella dotterbolag till försäkringsgivaren och alla direkta eller indirekta dotterbolag till sådana bolag.

1.1.17. “Loterías y Apuestas del Estado” eller “LAE” – den spanska lotteriorganisationen som arrangerar eller samarrangerar Sorteo Extraordinario de Navidad, Euromillones, Bonoloto, La Primitiva och El Gordo de la Primitiva-lotterierna.

1.1.18. ”Lotteridragningar” - varje officiell lotteridragning på vilka vi erbjuder vadslagning.

1.1.19. ”Mega Millions-jackpot" - det sammanlagda belopp som ska betalas av Mega Millions Consortium eller MUSL eller någon samarrangör gällande alla vinstlotter i vinstkategori A i amerikanska dollar och i relevant dragning på det amerikanska lotteriet “Mega Millions”, betalas ut i 30 växande årsbelopp enligt de officiella reglerna (dvs. med 5 % per år), eller, om inga sådana vinstlotter tillkännages, det belopp som skulle ha betalats av Mega Millions Consortium, MUSL eller en samarrangör över 30 växande årliga belopp (i händelse av alternativet “livränta”) hade det varit en vinstlott i vinstkategori A i den aktuella dragningen.

1.1.20. ”MUSL” - Multi-State Lottery Association, som organiserar delade lotterier inklusive lotterierna “Powerball” och “Mega Millions”.

1.1.21. ”New South Wales Lotteries” eller NSWL” - den australiska lotteriorganisationen som arrangerar eller samarrangerar Oz Lotto och Powerball (här ”Oz Powerball”).

1.1.22. ”Operatör” - den officiella tredje part lotteriorganisatör som organiserar och förvaltar ett lotteri och lotteridragning.

1.1.23. ”Powerball-jackpot” - det sammanlagda belopp som ska betalas av MUSL eller någon samarrangör gällande alla vinstlotter i vinstkategori A i amerikanska dollar och i relevant dragning på det amerikanska lotteriet “Powerball”, betalas ut i 30 växande årsbelopp enligt de officiella reglerna (dvs. med 4 % per år), eller om inga sådana vinstlotter tillkännages, det belopp som skulle ha betalats av MUSL eller en samarrangör över 30 växande årliga belopp (i händelse av alternativet “livränta”) hade det varit en vinstlott i vinstkategori A i den aktuella dragningen.

1.1.24. ”Pris”/”Prispengar”/”Vinster” - en summa, en bonus eller en belöning som kan vinnas av användaren (och inkluderar i syfte av vinster som härrör från en insats i vilka vinsten är försäkrad, ett försäkrat vinnarvad).

1.1.25. ”Vinstkategori” - de kategorier (antingen kategori A, kategori B eller kategori C) som omfattas av placerade vad i enlighet med detta avtal.

1.1.26. ”Vinstkategori A” - högsta vinstkategorin ”jackpot” i förhållande till gällande lotteridragning, som beskrivs vidare häri.

1.1.27. ”Vinstkategori B” - de kategorier i förhållande till gällande lotteridragning som beskrivs vidare häri.

1.1.28. ”Vinstkategori C” - de kategorier i förhållande till gällande lotteridragning som beskrivs vidare häri.

1.1.29. ”Sanktionsmyndighet” - någon eller samtliga av: (a) USA:s regering, (b) FN, (c) Europeiska Unionen, (d) Storbritannien, och/eller (e) respektive statliga institutioner och organ i någon av ovanstående, inklusive, utan begränsning, Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (”OFAC”), United States Department of State, US Department of Commerce, US Department of Treasury, FN:s säkerhetsråd och Her Majesty’s Treasury (”HMT”).

1.1.30. ”Sanktionslista” - listorna ”Specially Designated Nationals” och ”Blocked Persons” som upprätthålls av OFAC samt “Consolidated List of Financial Sanctions Targets” och “Investment Ban List” som upprätthålls av HMT, eller någon liknande lista som upprätthålls av en sanktionsmyndighet, och kan ändras, kompletteras eller ersättas vid jämna mellanrum.

1.1.31. ”Tjänster” - lottförmedlings- och vadslagningstjänst, och andra relaterade tjänster från företaget till en användare på webbplatsen.

1.1.32. ”Sisal” - den italienska hasardspelsleverantören och organisatören av SuperEnaLotto (italienska nationella lotteriet) i Italien.

1.1.33. ”Underliggande lotteri” - tillämpligt lotteri, för vilka vi har arrangerat en försäkring från en försäkringsgivare med avseende att försäkra vinnarvad.

1.1.34. ”Underliggande lottojackpot” - det sammanlagda belopp som ska betalas ut av underliggande lotterioperatör för alla underliggande vinstlotter i vinstkategori A i relevant dragningen hos underliggande lotteri, som tillkännages av underliggande lotterioperatör, (eller om ingen sådan underliggande vinstlott tillkännages, det belopp som skulle ha betalats ut enligt underliggande lotterioperatör om det hade varit en underliggande vinstlott i vinstkategori A i relevant dragning på underliggande lotteri, som fastställs av försäkringsgivaren).

1.1.35. ”Underliggande lotterioperatör” - operatören av tillämpligt underliggande lotteri.

1.1.36. ”Underliggande vinstlott” - en vinstlott i tillämpligt underliggande lotteri.

1.1.37. ”Användare” - en person som har ett giltigt användarkonto.

1.1.38. “Användarkonto” - ett personligt konto som öppnats på webbplatsen av en person, enbart för personlig användning av företagets tjänster.

1.1.39. ”Oss/Vi/Vår” - företaget och eventuella dotterbolag, affiliates, direktörer, tjänstemän, anställda, representanter, ombud och entreprenörer och alla andra personer som agerar för eller på uppdrag av företaget (och om inget annat framgår av sammanhanget, skall användningen av ”Oss/Vi/Vår” ha samma betydelse).

1.1.40. ”Webbplats” - alla webbplatser som ägs, drivs eller underhålls av företaget (inklusive, men inte begränsat till www.lotto247.com), och eventuell programvara eller innehåll som används för att få tillgång till sådan webbplats.

1.1.41. ”Du/Din” - användare (och om inget framgår av sammanhanget skall användningen av ”Du/Din” ha samma betydelse).

1.2. Genom att öppna ett användarkonto, använda och återanvända ett användarkonto, delta i och använda våra tjänster, eller acceptera ett pris, representerar, garanterar och certifierar användaren följande:

2. Din användning av våra tjänster:

2.1. Härmed garanterar och representerar du följande:

2.1.1. Du är minst 18 år (eller annan laglig ålder som krävs för att använda våra tjänster i din jurisdiktion) och det är lagligt för dig att göra det enligt de lagar som gäller för dig.

2.1.2.  Du inte bryter någon lag eller förordning som ett resultat av att använda våra tjänster. Du ska inte använda våra tjänster om du bor eller befinner dig i någon jurisdiktion som förbjuder användning av våra tjänster.

2.1.3. Det är ditt ansvar att se till att du följer alla lagar som gäller för dig innan du registrerar ett användarkonto eller deltar i någon aktivitet på webbplatsen.

2.1.4. Du kommer inte att tillåta någon annan person eller tredje part, inklusive men inte begränsat till någon minderårig, att använda eller återanvända ditt konto, ta emot ett pris eller använda våra tjänster.

2.1.5. Du ska inte skapa flera konton. Flera konton med samma namn, adress eller IP-adress skall betraktas som ett konto. Om flera konton har skapats förbehåller sig företaget rätten att konfiskera eventuella vinster på sådana konton.

2.1.6. Du är inte en exkluderad person.

2.1.7. Du är ansvarig för säkerheten av din PIN och lösenord. Om du av misstag låter någon annan person veta ditt lösenord skall du omedelbart kontakta företaget och ändra ditt lösenord.

2.2. Användare är ansvariga för all otillåten användning av deras användarkonto. I händelse av att en tredje part köper en spelkupong skall denna spelkupong vara giltig, oavsett om tredje part hade medgivande eller kännedom om användaren. Under inga omständigheter kommer en spelkupong att annulleras av den anledningen. En användare kan när som helst begära att företaget förser användaren med ett nytt lösenord eller användarnamn i händelse av att användaren misstänker att en tredje part har fått kännedom om lösenord och/eller användarnamn. För att undvika missförstånd klargörs det härmed att en person som inte har rätt att använda våra tjänster, samt alla andra personer som ersätter sådan person, inte heller är berättigad till några vinster, och företaget förbehåller sig rätten att stänga hans/hennes användarkonto och beslagta alla medel på användarkontot.

2.3. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, stänga, inaktivera eller avsluta ditt registrerade användarkonto. Alla beslut om att öppna, underhålla och stänga användarkonton vilar hos oss, och alla beslut vi tar om någon aspekt av ditt deltagande i våra tjänster eller någon del av ett användarkonto är slutgiltiga.

3. Öppna ett användarkonto:

3.1. För att använda våra tjänster behöver du först öppna ett användarkonto hos företaget.

3.2. Om du väljer att registrera ett användarkonto kommer du att behöva lämna ut ditt fullständiga namn, adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer. Om din identitet inte kan valideras kan du bli tvungen att lämna ut ytterligare information eller dokumentation som ett villkor för att kunna öppna ett användarkonto. Du kommer också att behöva svara på en eller flera säkerhetsfrågor, och därefter kommer en bekräftelse att skickas till dig via e-post. Det kan också krävas av dig att du uppdaterar informationen eller förser oss med ytterligare dokumentation som en del av vårt jobb för att förebygga bedrägliga aktiviteter.

3.3. Vi förbehåller oss rätten att använda en tredjepartstjänst för att verifiera och autentisera din kontoinformation samt identitet, och du medger och accepterar att vi kan bekräfta tillförlitligheten i den information du har lämnat mot ett nationellt identitetsdokument. Om du har lämnat felaktiga uppgifter, eller om du inte kan eller är ovillig att förse oss med dokumentation för att bekräfta dina uppgifter, då kan ditt användarkonto stängas och all aktivitet på användarkontot anses vara ogiltig, inklusive men inte begränsat till annullering av eventuella vinster.

3.4. För att använda våra tjänster och att köpa en spelkupong kommer du att behöva lämna ut betalningsinformation och/eller överföra pengar till ditt användarkonto (”Spelkrediter”) genom att använda dig av någon av de betalningsalternativ som företaget tillhandahåller. Om du överför pengar till ditt användarkonto kommer dessa medel att sättas in på ditt användarkonto först när de har reflekterat hos företaget. Min- och maxgränser kan tillämpas vid överföring av medel till och från ditt användarkonto, och beroende på din historik kan betalningsalternativ och andra faktorer bestämmas av företaget. Företaget kommer att debitera ditt användarkonto och/eller ditt betalningsalternativ när som helst från det att du begär att köpa en spelkupong till att företaget köper en spelkupong för din räkning.

3.5. Din begäran om att köpa en spelkupong för din räkning förutsätter att det finns tillräckligt med medel på ditt användarkonto för att kunna betala för spelkuponger, eller genom tillhandahållande av betalningsmedel som tillåter betalning.

3.5.1. Skulle du inte ha tillräckligt med spelkrediter på ditt konto kommer betalningen att bearbetas vid slutförandet av din beställning. Om vi inte lyckas bearbeta transaktionen kommer du att bli informerad om det. I händelse av att ditt kontosaldo har ett negativt saldo godkänner du att en sådan skuld omedelbart ska betalas till företaget.

3.6. Företaget kan när som helst debitera positiva saldon på ditt användarkonto för att betala av din skuld till företaget.

3.6.1. Företaget förbehåller sig rätten att begränsa eller neka någon aktivitet och/eller begäran gjord av dig via ditt användarkonto.

3.7. Företaget kan, efter eget gottfinnande, tilldela kampanjkrediter till sina kunder genom deltagande i kampanjer eller tävlingar. Kampanjkrediter betraktas som bonus och kommer att reflektera som detta i kundens kontosaldo. Användning av bonus är begränsat till lotterier och tombolalotterier.

3.8. Förutom kampanjkrediter kan du tjäna och ta emot kampanjkuponger genom deltagande i kampanjer eller tävlingar. En kupong är en gratisrad på ett förutbestämt lotteri. Kuponger kan inte överföras mellan användarkonton eller mellan lotterier eller andra produkter.

3.9. Företaget tar bort alla oanvända kampanjkuponger 14 dagar efter utfärdrande och förbehåller sig rätten att när som helst, ta bort eventuella oanvända kuponger eller kampanjkrediter. Företaget kan, men är inte skyldig att, varna i förväga om att kuponger och kampanjkrediter är på väg att löpa ut eller kommer att tas bort från ett spelarkonto.

3.10. Vi rekommenderar att du, som kortinnehavare skriver ut alla elektroniska transaktionsbekräftelser, spelregler, avbeställningsregler och betalningsalternativ för förvaring och bokföringsändamål, för att undvika och/eller adressera eventuella administrationsfel och/eller missförstånd som kan uppstå i ditt avtalsförhållande med oss.

3.11. Du förstår att du kommer att motta elektronisk kommunikation från företaget, publicerad på webbplatsen och/eller skickad till dig via e-post. All sådan kommunikation kommer att betraktas som ”skriftligen” och kommer att betraktas mottagen av dig inom 24 timmar från den tidpunkt då meddelandet publicerades på webbplatsen eller skickades till dig via e-post.

4. Inaktivt konto:

4.1. Ett ”Inaktivt konto” är ett användarkonto utan någon spelaktivitet under en period på 6 (sex) månader i följd.

4.2. Om ditt användarkonto blir inaktivt förbehåller sig företaget rätten att avlägsna 100% (ett hundra procent) av ditt kontosaldo, inklusive spelkrediter och vinster.

4.3. Om du någon gång i framtiden, efter att ditt konto har blivit inaktivt, inleder spelaktivitet på nytt, skall företaget anse ditt användarkonto vara "återaktiverat" men inte vara skyldig att returnera några pengar til dig som redan har förverkats från det inaktiva kontot.

5. Stänga ditt användarkonto:

5.1. Du kan stänga ditt användarkonto genom att kontakta företagets kundservice via telefon, livechatt eller e-post med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under fliken “Kundservice” på webbplatsen. Eventuella medel på användarkontot kommer att betalas till användaren.

5.2. Om ett befintligt användarkonto stängs kommer alla eventuella åtaganden som du redan ingått fortsätta att gälla.

5.3. En användare som önskar att få tillbaka medel från ett stängt, låst eller exkluderat konto uppmanas att kontakta kundservice.

5.4. Vid stängning av ett användarkonto på grund av spelmissbruk eller bedrägeri får användaren inte öppna ett nytt användarkonto. Företaget ansvarar inte för att användaren lyckas öppna ett nytt konto, och inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av detta. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst stänga ett användarkonto som brutit mot denna regel.

6. Ditt deltagande i en lotteridragning:

6.1. Företaget utför köp av spelkuponger till lotterier på din begäran och på dina vägnar, alternativt kommer företaget att acceptera ett vad under förutsättning att du uppfyller villkoren i detta avtal.

6.2. Avgifter kommer att vara i enlighet med fastställda avgifter, som anges och visas på spelsidan och i kassan på webbplatsen.

6.3. Företaget förbehåller sig rätten att höja de angivna avgifterna utan förvarning.

6.4. Din valda betalningsmetod kommer att omedelbart att belastas efter att du har bekräftat din beställning eller när du väljer att köpa spelkrediter att använda på webbplatsen.

6.5. För betalningssäkerhet använder vi SSL-kryptering. SSL (Secure Sockets Layer) är en säkerhetsteknologi för att upprätta en krypterad anslutning mellan en webbserver och en webbläsare. Denna anslutning ser till att alla data som skickas mellan en webbserver och en webbläsare hålls privat.

6.6. En spelkupong som köps på din begäran eller ett vad som placerats av dig omfattas av regler och förordningar gällande online-transaktioner och bedrägeribekämpning. I händelse av bedräglig verksamhet från användarens sida, vars resultat har påverkat en spelkupong eller vad, då skall denna spelkupong eller vad tillfalla företaget och eventuella prispengar skall förverkas och tillhöra företaget. Pengar som sätts in på ett användarkonto anses vara en betalning för framtida köp av spelkuponger och kan EJ återkallas. Dessutom återkallas inte medel som satts in på ett användarkonto i form av ett kampanjerbjudande (inklusive, men inte begränsat till insättningsbonusar, ad-hoc-vinster eller lojalitetsbelöningar).

6.7. Det kommer att vara ditt ansvar att säkerställa att korrekta instruktioner ges till företaget för att köp av spelkuponger eller placering av vad kan genomföras. Företaget tar inget ansvar för eventuella fel som kan ha uppstått på grund av felaktiga instruktioner.

6.8. När en spelkupong eller ett vad har accepterats av vår server kan det inte annulleras av dig. En spelkupong eller ett vad som har köpts via webbplatsen kommer bara att gälla när ett kvitto visas på ditt användarkonto.

6.9. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förlorade eller försenade transaktioner som orsakats av fel i datorsystem som används av operatörer eller underliggande lotterioperatör, eller för andra dator- eller kommunikationsfel och/eller andra fel och/eller förseningar som kan förekomma i företagets verksamhet.

6.10. Du medger att det är fullständigt omöjligt att undvika fel eller brister i programvara. Om du får kännedom om att programvaran har ett uppenbart fel förbinder du dig att avstå från att använda den. Dessutom, så snart en användare får blir medveten om sådana fel skall det meddelas skriftligen till företaget. Oavsett om du är medveten om sådana fel skall företaget inte hållas betalningsansvarig för något till följd av en felaktig programvara, administrativa, hårdvarufel, tekniska svårigheter eller force majeure.

6.11. Företaget skall inte hållas ansvarig om din beställning inkom för sent för en specifik dragning. Det åligger den enskilde individen att se till att deras beställningar görs i god tid för en dragning och att de är medvetna om dragningarnas stopptider. Om den enskilde inte får en beställningsbekräftelse via e-post (av någon anledning) måste de före stopptiden kontrollera sin egen transaktionshistorik på webbplatsen för att bekräfta deras spelkupong. Företaget skall inte hållas ansvarig om din beställning inkom för sent till en dragning, och du hade en vinnande nummerkombination i den dragningen. I ett sådant fall skulle din spelkupong automatiskt vara med i nästa dragning.

7. Vinster & prispengar:

7.1. Betalningar:

7.1.1. Betalningar av vinster/prispengar kommer att göras så snart som möjligt. Ibland kan det uppstå förseningar på grund av säkerhetskontroller som görs av företaget och där företaget håller i sådana betalningar i enlighet med detta avtal.

7.1.2. Företaget skall vara ansvarig för att hämta ut prispengar. Dessa pengar skall betalas ut till dig minus eventuell ränta som kan ha uppstått, inom 10 (tio) arbetsdagar efter att företaget har erhållit prispengarna från lotteriet, tombolaoperatören eller försäkringsgivare.

7.1.3. Om inget annat anges i fråga om försäkrade priser, skall alla vinster betalas ut till användarens bankkonto, i antingen brittiska pund, amerikanska dollar eller euro när de väl har valt alternativet kontantuttag och lämnat in alla nödvändiga uppgifter. I vissa fall kan undantag göras angående form av utbetalning. Ett minsta uttagsbelopp på €10 tillämpas. Det tillkommer inga extra avgifter för uttag som överstiger detta minimibelopp.

7.2. Vinster/prispengar avseende vinstkategori A (jackpot) och vinstkategori B:

7.2.1. Företaget förbehåller sig rätten att betala ut dessa vinster/prispengar i annuitetsbetalningar under en rimlig tidsperiod.

7.2.2. Vinnare av ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori A (jackpot) skall, i förekommande fall, dela sina vinster proportionellt med vinnare från de nationella lotterierna.

7.2.3. Alla vinnare av försäkrade vinnarvad i vinstkategori B kommer att få sin vinst utbetalad enligt vinstsumman som anges på resultatsidan.

7.3. Slutgiltigt beslut:

7.3.1. I händelse av en diskrepans mellan resultatet som visas i din programvara och företagets serverprogramvara, skall det resultat som har publicerats av det statliga officiella lotteriet gälla.

7.3.2. Företaget tillämpar samma princip för "alla" försäkrade vinnarvad oavsett vinstkategori, där vinster betalas ut minus en procentandel av vinstbeloppet som tillämpas av det underliggande lotteriet för att sätta spelaren i en liknande finansiell position som om de hade spelat på det underliggande lotteriet.

8. Beställning, annullering, återbetalning & ändring:

8.1. Beställning:

8.1.1. Spelkuponger som köps på din begäran väljs av dig på webbplatsens spelsida, eller från en framtida tidpunkt som du anger på spelsidan om det behövs. Vi kan inte behandla spelkuponger till en dragning efter att tiden för spelstopp som anges på spelsidan har passerat. Webbplatsen ändrar automatiskt över till nästa tillgängliga dragningsdatum vid spelstopp. En beställningsbekräftelse kommer omedelbart att skickas till dig via e-post och företaget tar inget ansvar för förluster eller bristande programvara hos användarnas internetleverantör eller något annat tekniskt fel och/eller fel och /eller förseningar.

8.2. Annullering av din beställning om du ångrar dig:

8.2.1. Vi kommer att se över möjligheten att annullera din beställning och ersätta den med spelkrediter eller kuponger på följande villkor:

a. Din beställning är legitim (icke bedräglig) och

b. Spelkupongerna i fråga har ännu inte köpts (betalningen har inte behandlats).

8.2.2. Utifrån en utvärdering av ovanstående villkor kommer vi att annullera beställningen förutsatt att det finns tid att genomföra en sådan begäran. Vänligen notera att köp av spelkuponger görs under hela dagen och när de väl har köpts kan vi inte annullera beställningen. För att ansöka om en annullering av din beställning, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

8.3. Återbetalning:

8.3.1. Företaget kommer att tillåta och bearbeta en återbetalning på följande villkor:

a. Du har blivit debiterad ett felaktigt belopp och kan ge oss ett skriftligt bevis på detta.

b. En begäran om återbetalning har skickats till [email protected] inom 30 dagar från datumet det felaktiga beloppet debiterades.

8.3.2. När företaget har tagit emot din begäran om återbetalning kommer den att ses över och du kommer att bli kontaktad inom 72 timmar med ett godkännande eller avslag. Detta beslut skall vara slutgiltigt och bindande för dig.

8.4. Ändring:

8.4.1. Företaget kan inte ändra några beställningar. Företaget kan endast annullera spelkuponger och ersätta dem med samma värde i spelkrediter eller kuponger (se ovan).

9. Ytterligare särskilda bestämmelser relaterade till försäkrade vinster:

9.1. Företaget förbehåller sig rätten att använda sig av service från försäkringsgivare. Om så är fallet, skall företaget vara föremål för vissa villkor i avtal med försäkringsbolagen, och sådana avtal kan innebära förpliktelser att vinnaren skriver under eventuella release-dokument och liknande inom vissa definierade tidsperioder som ett villkor för utbetalning av ett försäkrat vinnarvad. Antingen företaget eller försäkringsgivaren kommer att informera dig om dessa villkor och de relevanta tidsperioderna när du har underrättats om att, i enlighet med dessa villkor och de villkor som gäller försäkringsavtalet, att du har vunnit med ett försäkrat vinnarvad.

9.2. Du är härmed oåterkalleligen överens om:

9.2.1. att företaget kan förse försäkringsgivare med din personliga information och att försäkringsgivarna eller deras ombud kan kontakta dig för att underlätta betalningen av ett försäkrat vinnarvad

9.2.2. om detta krävs av försäkringsgivaren kommer du att förse försäkringsgivaren eller företaget med bevis på din adress (till exempel ett kontoutdrag eller en elräkning), en kopia på ditt pass eller körkort och dina bankuppgifter och bevis därav, i syfte att betala dig ett försäkrat vinnarvad

9.2.3. och förbinder dig att underteckna alla dokument som krävs av försäkringsgivaren som ett villkor för betalning om du skulle vinna ett försäkrat vinnarvad

9.2.4. att du kommer uppfylla försäkringsgivaren villkor och tillhandahålla alla dokument som försäkringsgivaren efterfrågar som ett villkor för utbetalning av ett försäkrat vinnarvad inom en tidsperiod som bestäms av försäkringsgivaren

9.2.5. att försäkringsgivaren kan dra av från ett försäkrat vinnarvad innan utbetalning till dig sker: (a) skäliga kostnader och utgifter som försäkringsgivaren har haft i samband med betalningen av ett försäkrat vinnarvad (inklusive resor, boende, bank och andra kostnader för din räkning, genom inrättande av lämpliga arrangemang för dig att få det försäkrade vinnarvadet, samt eventuella transaktionskostnader för att överföra det försäkrade vinnarvadet till dig; och (b) eventuell skatt som måste dras enligt tillämplig lag, och att varken företaget eller försäkringsgivaren ska på något sätt vara skyldig att betala för sådana utgifter

9.2.6. att ett försäkrat vinnarvad kommer att betalas i Euro och att varken försäkringsgivaren eller företaget skall vara ansvarig för att betala för några valutakonverteringskostnader eller förluster.

9.3. Företaget skall betala dig ett försäkrat vinnarvad inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av densamma från en försäkringsgivare, alternativt, om försäkringsgivaren betalar dig direkt, befriar du härmed företaget från skyldighet att betala dig för ett försäkrat vinnarvad. Dock skall företaget vara skyldig att betala dig för ett försäkrat vinnarvad om försäkringsgivaren misslyckas och/eller vägrar att betala ett försäkrat vinnarvad till företaget eller till dig.

9.4. Vare sig företaget eller försäkringsgivaren är skyldig att betala ett försäkrat vinnarvad eller något annat belopp till dig om det är eller skulle vara olagligt att göra så, om du är en exkluderad person eller om försäkringsgivaren inte är övertygad om att du har uppfyllt de villkor som krävs för att betala ut ett försäkrat vinnarvad till dig.

10. VINSTER VID VADSLAGNING PÅ LOTTERIER

Följande tabell ger en överblick över vinsterna som erbjuds i varje vinstkategori:

Försäkrat lotterispel Underliggande lotteri Underliggande lotterioperatör Vinstkategori A (Huvudjackpot) Vinstkategori B (ej huvudjackpot) Vinstkategori C (ej jackpot)
EuroMillones Euromillones LAE 1 2 – 3 4 – 13
EuroJackpot Eurojackpot DLTB 1 2 – 3 4 – 12
MegaMillions Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9
Mega Millions Max* (särskilda villkor gäller – se nedan) Mega Millions MUSL 1 2 3 - 9
PowerBall Powerball MUSL 1 2 3 – 9
Powerball Plus* (särskilda villkor gäller – se nedan) Powerball MUSL 1 2 3 - 9
German Lotto Lotto 6 aus 49 DLTB 1 2 3 – 8
Mega-Sena Mega-Sena Caixa 1 - 2 – 3
SuperEnalotto Super Ena lotto Sisal 1 2 3 – 6
SuperEnaMax* (särskilda villkor gäller – se nedan) Super Ena lotto Sisal 1 – 2 3 4 – 7
Spanish Daily Bonolotto LAE 1 – 2 3 4 – 10
El Gordo Primitiva El Gordo de la Primitiva LAE 1 2 3 – 9
French Lotto Loto FDJ 1 2 3 – 6
Oz Lotto Oz Lotto NSW 1 2 3 – 7
Oz Powerball Powerball NSW 1 2 3 – 8

VINSTER I VINSTKATEGORI A

10.1. Vinsterna som betalas ut i förhållande till varje försäkrat vinnarvad i vinstkategori A (som definierat i tabellen), är beroende av antalet underliggande vinstlotter i den vinstkategorin, antalet försäkrade vinnarvad i vinstkategorin, vinsten som betalas av den underliggande lotterioperatören för de underliggande vinstlotterna i vinstkategorin, liksom den underliggande lottojackpotten i den vinstkategorin.

10.1.2. Vinster i vinstkategori A beräknas utifrån det sammanlagda antalet vad som publiceras av den underliggande lotterioperatören, såväl som distributionen för jackpotvinstkategorin, eller utifrån den jackpot som publiceras på den underliggande lotterioperatörens webbplats i den vinstkategorin för relevant dragning i det underliggande lotteriet.

10.2. ENDAST ETT FÖRSÄKRAT VINNARVAD I VINSTKATEGORI A

10.2.1. Om det endast finns ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori A, då ska vinsten betalas ut på följande sätt:

Vinster = Underliggande lottojackpot i vinstkategori A / Antal underliggande vinstlotter i vinstkategori A + 1

Exempel 1: Det finns endast ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori A och ingen underliggande vinstlott har meddelats av den underliggande lotterioperatören för vinstkategori A i förhållande till en underliggande lottojackpot i vinstkategori A på 90 000 000 EUR. Vinsten som betalas ut för detta enda försäkrade vinnarvad uppgår till 90 000 000 EUR.

Exempel 2: Det finns endast ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori A och två underliggande vinstlotter har meddelats av den underliggande lotterioperatören för vinstkategori A i förhållande till en underliggande lottojackpot i vinstkategori A på 90 000 000 EUR. Vinsten som betalas ut för detta enda försäkrade vinnarvad uppgår till 30 000 000 EUR.

10.3. FLER ÄN ETT FÖRSÄKRAT VINNARVAD I VINSTKATEGORI A

10.3.1. Om det finns flera försäkrade vinnarvad i vinstkategori A ska vinsterna som betalas ut beträffande försäkrade vinnarvad i vinstkategori A beräknas utifrån en ”andelsmodell” som utgörs av tre steg.

1. Beräkning av antalet andelar:

Antal andelar = Antalet underliggande vinstlotter för underliggande lottojackpot i vinstkategorin + antal försäkrade vinnarvad i vinstkategorin

2. Beräkning av varje andel:

Andelsstorlek = Underliggande lottojackpot i vinstkategorin / antal andelar

3. Fördelning av vinster: 

1 andel per försäkrat vinnarvad i vinstkategorin

Exempel 3: Det finns två försäkrade vinnarvad i vinstkategori A och en underliggande vinstlott har meddelats av den underliggande lotterioperatören för vinstkategori A i förhållande till en underliggande lottojackpot i vinstkategori A på 90 000 000 EUR. Det finns tre utbetalningsandelar, vardera med en storlek på 30 000 000 EUR. Vinsten som betalas ut för varje försäkrat vinnarvad i vinstkategori A uppgår till 30 000 000 EUR.

10.4. VINSTER I VINSTKATEGORI B

10.4.1. Vinsterna som betalas ut i förhållande till varje försäkrat vinnarvad i vinstkategori B är beroende av antalet underliggande vinstlotter i den vinstkategorin, antalet försäkrade vinnarvad i vinstkategorin, vinsten som betalas av den underliggande lotterioperatören för de underliggande vinstlotterna i vinstkategorin, liksom den underliggande lottojackpotten i den vinstkategorin.

10.4.2. Försäkringsgivaren beräknar vinsterna i vinstkategori B utifrån det sammanlagda antalet vad som publiceras av den underliggande lotterioperatören, såväl som distributionen för jackpotvinstkategorin eller utifrån den jackpot som publiceras på den underliggande lotterioperatörens webbplats i den vinstkategorin för relevant dragning i det underliggande lotteriet.

10.5. ENDAST ETT FÖRSÄKRAT VINNARVAD I VINSTKATEGORI B

10.5.1. Om det endast finns ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori B beräknas vinsterna som ska betalas ut för det försäkrade vinnarvadet enligt följande:

Vinster = Underliggande lottojackpot i vinstkategori B / (Vinstlotter för jackpot i vinstkategori B för underliggande lotteri + 1)

Exempel 1: Det finns endast ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori B och ingen underliggande vinstlott har meddelats av den underliggande lotterioperatören för vinstkategori B för en underliggande lottojackpot i vinstkategori B på 9 000 000 EUR. Vinsterna som ska betalas ut för detta enda försäkrade vinnarvad uppgår till 9 000 000 EUR.

Exempel 2: Det finns endast ett försäkrat vinnarvad i vinstkategori B och två underliggande vinstlotter har meddelats av den underliggande lotterioperatören för vinstkategori B i förhållande till en underliggande lottojackpot i vinstkategori B på 9 000 000 EUR. Vinsterna som ska betalas ut för detta enda försäkrade vinnarvad uppgår till 3 000 000 EUR.

10.6. FLER ÄN ETT FÖRSÄKRADE VINNARVAD I VINSTKATEGORI B

10.6.1. Om det finns fler än ett försäkrade vinnarvad i vinstkategori B beräknas vinsterna som ska betalas ut för de försäkrade vinnarvaden utifrån en ”andelsmodell” som utgörs av tre steg:

a. Beräkning av antalet andelar:

Antal andelar = Antalet underliggande vinstlotter för underliggande lotteri i vinstkategorin + antal försäkrade vinnarvad i vinstkategorin

b. Beräkning av varje andel:

1 andel = underliggande lottojackpot / antal andelar

c. Fördelning av vinster:

1 andel per försäkrat vinnarvad i vinstkategorin

Exempel 3: Det finns två försäkrade vinnarvad i vinstkategori B och en underliggande vinstlott har meddelats av den underliggande lotterioperatören i vinstkategori B för en underliggande lottojackpot i vinstkategori B på 3 000 000 EUR. Vinsterna som ska betalas ut för varje försäkrat vinnarvad i vinstkategorin uppgår till 1 000 000 EUR.

10.7. VINSTER I VINSTKATEGORI C

10.7.1. Vinsterna som betalas ut för varje försäkrat vinnarvad i vinstkategori C, till exempel vinstkategori 4 i EuroMilliones, är det vinstbelopp som meddelas av den underliggande lotterioperatören för en underliggande vinstlott i respektive vinstkategori.

10.7.2. Om den underliggande lotterioperatören inte meddelar en vinst i respektive vinstkategori för den relevanta dragningen, beräknas de vinster som ska betalas ut för varje försäkrat vinnarvad i vinstkategorin utifrån de sammanlagda summorna som betalats in för den relevanta dragningen för det underliggande lotteriet och som meddelats av den underliggande lotterioperatören och fördelningen till de vinnande vinstkategorierna.

10.8. Som brukligt för MUSL Mega Millions och Powerball kommer vinster i vinstkategori A att betalas ut i (a) en klumpsumma (”kontantalternativet”) som utgör 60 % av värdet på vinsten i vinstkategori A om vi eller försäkringsgivaren väljer att betala ut vinsten i en klumpsumma istället för (b) livränta över 30 år (”annuitetsalternativet”) där utbetalningsnivån är en procentandel av klumpsumman, vilket placerar vinnaren i en liknande ekonomisk ställning som om de hade spelat på det underliggande lotteriet som en icke bosatt person i USA där den vinnande lotten köptes av oss, försäkringsgivaren eller våra agenter.

10.9. SuperEna Max,Mega Millions Max och Powerball Plus är ett spel där vinsterna inte nödvändigtvis överensstämmer med numren som dras i det underliggande lotteriet och vinsterna är alltid försäkrade av oss eller en försäkringsgivare. Vinsterna betalas ut som livränta över 39 år eller, om vi väljer det, en klumpsumma. Utbetalningsalternativ och klumpsumma är efter vårt eget gottfinnande.

10.10. Specialjackpot - för alla spel har Lucky Enterprises B.V. möjlighet att tillkännage en specialjackpot efter eget gottfinnande och tillsammans med försäkringsgivaren eller försäkringsgruppen. För dessa specialjackpots kan Lucky Enterprises B.V. efter eget gottfinnande höja lottpriset. I händelse av att specialjackpot erbjuds, kommer summan för specialjackpotten att ersätta jackpotten i det underliggande lotteriet för vinstkategori A. Vad på en specialjackpot kommer att försäkras av försäkringsgivaren eller försäkringsgruppen och vinstutbetalningen för en specialjackpot följer samma regler som det underliggande lotteriet som det specifika spelet baseras på. Vinnare av specialjackpot i vinstkategori A delar beloppet med antalet vinnande vad som placerats hos försäkringsgivaren eller försäkringsgruppen för det specifika spelet.

11. Finansinstitut:

11.1. Företaget är inte ett finansinstitut och därmed är alla insättningar som görs på ditt konto inte föremål för ränta.

11.2. Företaget ger inte rådgivning om skatt och/eller juridiska frågor. Användare som vill få råd om skatt och juridiska frågor uppmanas att kontakta lämpliga rådgivare.

12. Beskattning:

12.1. Vinnare bör notera att vinster (oavsett om de är försäkrade eller ej) är föremål för värdlandets beskattning, och skall dras av operatören, försäkringsgivaren eller oss innan utbetalning till dig. Följaktligen skall en utbetalning av företaget till en vinnare endast återspegla ett sådant skatteavdrag av värdlandet och all annan källskatt eller andra relevanta skatter som antingen operatören, försäkringsgivaren eller vi är skyldiga att hålla inne, dra av eller betala till skattemyndigheter (i jurisdiktioner där beskattning av vinsten är relevant). Vinnare bör vara medvetna om, och är härmed informerade om att ovannämnda utbetalningar inte väger in eventuella ytterligare skattemässiga konsekvenser i vinnarens hemland eller annan jurisdiktion där vinnaren är skattskyldig och vinnaren är själv ansvarig för sådana skatter. Under inga omständigheter skall företaget vara skyldig att betala något belopp för att kompensera för eventuella skatter som en skattemyndighet i någon jurisdiktion tar på vinsten.

13. Immaterialrätt:

13.1. Du accepterar och godkänner att all laglig rätt, titel och intresse i immateriella rättigheter är vår egendom. All användning av vår immaterialrätt utan skriftligt medgivande är inte tillåten. Du samtycker till att inte (och samtycker till att inte hjälpa eller underlätta för tredje part att) kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera, kommersiellt exploatera eller manipulera vår immaterialrätt på något sätt.

13.2. Du bekräftar och samtycker till att material och innehåll på webbplatsen är tillgängligt för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. All användning av sådant material och innehåll är strängt förbjudet.

13.3. Vi beviljar dig härmed en licens att använda vår programvara strikt och endast i syfte att delta, med förbehåll att du följer dessa användarvillkor. Alla rättigheter till programvaran är reserverade, och du kan endast använda programvaran som licensieras till dig.

14. Ansvarsfriskrivning:

14.1. Företaget och dess tillhörande varumärken är inte associerade med operatörerna eller de underliggande lotterioperatörerna.

14.2. Alla jackpotbelopp som visas på webbplatsen för amerikanska “Powerball” och “Mega-Millions” multistatliga lotterier (MUSL) kommer att vara representerade på det relevanta företagets webbplats med MUSL:s annuitetsvärde. Jackpotvinster som härrör från dessa två lotterier kommer att betalas ut av företaget i det aktuella kontantvärdet av annuitetsbeloppet vid tidpunkten för vinsten.

14.3 All kundinformation kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att säljas till tredje part, om inte användarna godkänner att deras identiteter och uppgifter används i marknadsföringssyfte.

14.4. Företaget tar inget ansvar för eventuella skador hos användaren som orsakats genom avlyssning eller missbruk av någon information som överförts via internet.

14.5. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst, lösa eventuella tvister på eget gottfinnande, i enlighet med principerna om laglig rätt.

14.6. Företaget lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, om de juridiska rättigheterna för användaren att använda företagets tjänster, och inte heller skall någon av företagets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, affiliates, dotterbolag, reklambyråer, marknadsföringsbyråer eller andra byråer, media partners, agenter eller återförsäljare ha befogenhet att göra någon sådan representation eller garanti. Användaren får inte använda tjänsterna, öppna, använda eller återanvända ett användarkonto, besöka webbplatsen, acceptera några vinster/prispengar om användaren inte helt förstår och samtycker till företagets användarvillkor, som kan ändras då och då.

vii. Företaget varken erkänner eller accepterar något ansvar för skador och/eller förluster hos en användare och/eller tredje part som orsakats direkt och/eller indirekt på grund av att en användare:

14.6.1. gör insättningar till sitt användarkonto via en tredje parts kort eller konto

14.6.2. begär uttag från sitt användarkonto till en tredje parts konto

14.6.3. lämnar felaktiga uppgifter om hans/hennes personliga konto i syfte att göra uttag från sitt användarkonto

14.6.4. tillåter en tredje part att använda användarkontot för att göra insättningar eller uttag från sitt användarkonto.

14.7. Anslutningen till webbplatsen och deltagande av användaren i någon tjänst är under användarens ansvar.

14.8. Företaget varken erkänner eller accepterar något ansvar för skador och/eller förluster hos en användare och/eller tredje part som orsakats direkt och/eller indirekt på grund av:

14.8.1. misstag, tryckfel, feltolkning, hörfel, felläsning, felöversättning, stavfel, läsfel, transaktionsfel, tekniska fel, registreringsfel, uppenbara fel, annullering av ett spel av någon anledning, Force Majeure och/eller någon annan liknande händelse

14.8.2. bryter mot företagets användarvillkor

14.8.3. maskopi och/eller kriminell aktivitet

14.8.4. rådgivning från företaget

14.8.5. fel i företagets datorsystem eller någon del därav; förseningar, förluster, fel eller brister som resulterat från brister i telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem; och / eller

14.8.6. finansiell risk och förlust, inklusive men inte begränsat till variationer i valutakurser.

14.9. Användaren förstår att de tjänster som erbjuds på webbplatsen endast är för underhållning. Användningen av våra tjänster sker frivilligt av användaren, efter eget godtycke och på egen risk. Användarens intresse för webbplatsen är endast för hans/hennes personliga underhållning. All annan användning av företagets tjänster och/eller webbplats av användaren är förbjudet.

14.10. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan företaget och användaren.

14.11. Engelska användarvillkor:

14.11.1. Observera att du just nu läser 2017 års upplaga av våra användarvillkor. Den här upplagan gäller från den 10 juli 2017.

14.11.2. Den officiella texten i dessa användarvillkor ska hållas av företaget på engelska. Om det föreligger skillnader mellan den engelskspråkiga versionen av dessa användarvillkor och andra språkversioner, ska den engelskspråkiga versionen gälla.

14.11.3. Företaget har inget ansvar för någon som helst felöversättning i andra språkversioner än engelska för dessa användarvillkor, och inte heller för skador som uppkommit hos användaren som följd av en felöversättning.

14.12. Kontohavaren förstår att företaget förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort någon av dess tjänster när som helst och/eller att ändra dessa användarvillkor när som helst. Din fortsatta användning av företagets tjänster efter en sådan ändring skall anses som att du godkänner våra ändrade användarvillkor.

14.13. Du bekräftar att din underlåtenhet att följa detta avtal kan leda till diskvalificering och/eller stängning av ditt användarkonto, förverkande av medel och/eller rättsliga åtgärder mot dig.

14.14. Företaget anser att dessa användarvillkor är rättvisa. Om du har frågor om dem eller om någon av våra tjänster, vänligen kontakta kundservice. Observera att all korrespondens och telefonsamtal kan registreras.

14.15. Dessa användarvillkor är personliga för dig och får inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig utan skriftligt medgivande från företaget. Vi förbehåller oss rätten att överlåta, överföra eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter i detta avtal till en tredje part utan någon förvarning.

14.16. I händelse av en ändring av kontroll, sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar i företaget kan ditt användarkonto och tillhörande data vara en del av de tillgångar som överförs till köparen eller den förvärvade parten. I ett sådant fall kommer vi att förse dig med information om detta via e-post eller ett meddelande på vår webbplats som förklarar dina alternativ när det gäller överföringen av ditt användarkonto.

14.17. Detta avtal är föremål för och skall tolkas i enlighet med engelsk lag.