Lotto247.com - zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Při návštěvě či registraci na této stránce vás žádáme o dodržování jistých podmínek. Ty zahrnují zásady ochrany osobních údajů, jenž vysvětlují, jaké informace jsou od vás získány a za jakým účelem. 

Níže je souhrn, jenž popisuje podstatu ochrany osobních údajů, aby bylo zajištěno, že naše webové stránky navštěvujete pohodlně.

Transparentnost a důvěra jsou pro nás velice důležité a vy si nejste povinni vytvářet či udržovat účet či členství, pokud jakkoliv nesouhlasíte se zásadami ochrany údajů.

Please click here to view our full Privacy Policy


Informace, které od vás shromažďujeme

Shromažďujeme relevantní informace k zajištění, že jste osoba legálního věku a můžete být obsluhováni naší společností. Mezi tyto informace patří vaše jméno, datum narození, emailová adresa, jedno či více telefonní čísel, stejně tak jako vaše fyzická adresa a země pobytu. Neukládáme heslo k vašemu účtu.

Používání webových stránek (návštěva, navigace či nakupování) také znamená, že váš druh zařízení, IP adresa, navštívené stránky, fakturační údaje a platební historie jsou uloženy, stejně jako vaše veškeré interakce s týmem zákaznické podpory.

 

Na co jsou vaše informace používány

Osobní údaje u vašeho účtu jsou vyžadovány k umístění objednávek, dokončení nákupů a účasti v soutěžích na webových stránkách.

Osobní informace jsou také zásadní kvůli oznámení. Tato oznámení se mohou týkat výher, zabezpečení účtu či změn v našich službách.

Informace o vašich návštěvách, například, tj. vašem zařízení a IP lokaci, mohou být použity k posílení a optimalizaci budoucích zážitků na webových stránkách. Informace také používáme k zajištění, že můžeme komunikovat, pokud je potřeba.

Vy máte možnost nastavit vaše osobní preference ohledně marketingových materiálů, zatímco stále získáváte oznámení, včetně potvrzení o transakcích či výsledcích losování.

 

Jak jsou vaše informace uchovány a chráněny

Informace, jenž jsou na webové stránce poskytnuty, jsou shromážděny společností Secure View Services Ltd, číslo společnost HE149654, s registrovanou kanceláří v 3. patře Methonis Tower, 73 Archbishop Makarios Avenue, 2082, Nicosia, Kypr.

Společnost prozradí částečné informace svým vlastním zaměstnancům či agentům, jenž vykonávají služby jménem společnosti. Se všemi informacemi je ve společnosti nakládáno důvěrně. Některé situace mohou vyžadovat, aby společnost zveřejnila údaje k ochraně svého majetku či uživatelů. Pokud tomu tak je, situace je legální, regulační či záležitost bezpečnosti. V případě, že společnost či její část je prodána nebo převedena, všechny či některé z informací mohou být také.

Společnost vynaložila veškeré úsilí k zabezpečení zážitku při návštěvě a používání jejích webových stránek, zainvestovala do vysoce výkonných technologií za jediným účelem, ochránit informace a majetek jejích webových stránek a sítě.

O vás uložené informace vám mohou být kdykoliv poskytnuty na požádání. 


Změna vašich osobní údajů a preferencí

Pro nás je velice důležité, že jsou vaše informace přesné a aktuální.

Některé informace mohou být aktualizovány na vašem herním profilu, například vaše fyzická adresa či telefonní číslo. Jiné údaje musí být před aktualizací ověřeny, při čemž můžete zkontaktovat zákaznickou podporu pro další asistenci.

Pokud si přejete změnit komunikační preference, můžete tak učinit na vašem profilu nebo na vyžádání přes zákaznickou podporu.

 

Vaše zodpovědnost při používání webové stránky

Při používání webové stránky je od uživatelů očekáváno, že nebudou stahovat, kopírovat či žádným způsobem upravovat webovou stránku. Je také očekáváno, že si budou uživatelé vědomi toho, že jakékoliv podmínky pro služby třetí strany či produkty, jenž mohou být spojeny s webovou stránkou. To zahrnuje možnost sdílení určitých položek na sociálních sítích, jenž využívají svých vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jste měli vaše informace odcizeny z důvodu viru, červa nebo trojského koně, tato webová stránka za to neponese zodpovědnost. Tato webová stránka nicméně bude asistovat při prevence jakéhokoli zneužití vašeho účtu, pokud byste takový případ zaznamenali. V některých případech vás můžeme požádat o předložení dokladů k ověření, že jsou vaše registrované údaje korektní. Pro další používání webové stránky musí být takové dokumenty na požádání předloženy.