Play Powerball online


Double jackpot Superstar Draw
Ջեքփոթ

Արդյունքները Սպասման մեջ են
Արդյունքները Սպասման մեջ են

Մեկ մուտքի/տոմսի արժեքը - €3.45

օրեր

ժամեր

րոպեներ

վայրկյաններ

Քայլ 2 Քայլ 1 - Արագ ընտրեք ձեր թվերը

Արագ ընտրեք տարբերակները

Please select an option from the drop down menu above

Ընտրեք ձեր տեւողությունը

Սկսվում է
խաղարկություն(ներ)
Տեղի է ունենում
կամ

Ընտրեք ձեր սեփական թվերը

Leftswipe Swipe արեք ավելի շատ տոմսեր խաղալու համար Rightswipe

Քայլ 3 Քայլ 2 - Հաստատեք ձեր մուտքերը/տոմսերը

({{quick_pick_count + manual_number_of_tickets}} Մուտք/տոմս Մուտքեր )

Մուտքերի ամփոփում

{{ quick_pick_count }} x Powerball Արագ Ընտրություն Մուտքեր համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Powerball Ձեռքով մուտքեր/Տոմսեր համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ quick_pick_count }} x Powerball Quick Pick (Double Jackpot) Entries համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Powerball (Double Jackpot) Manual Entries համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

Fluid_dg-loader Զամբյուղի ամփոփում

Խնդրում ենք ստուգել մուտքի կրկնօրինակ կամ դատարկ տողերը ձեր զամբյուղում մինչեւ առաջ շարժվելը
 
 

Ավելի շատ լոտո խաղեր

Խաղալ USA Powerball Վիճակախաղն ՕնլայնԲաց մի՛ թողեք Ամերիկյան Երազանքն ապրելու ձեր հնարավորությունը US Powerball-ի հսկայական ջեքփոթերի շնորհիվ: American Lotto-ն կամ US Powerball-ը սկսվել է 1992 թվականին եւ այդ ժամանակվանից սկսած պատրաստում է հաղթողներ:

2016 թվականին ԱՄՆ-ից երեք ապշահար խաղացողներ շահեցին US Powerball 1.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ջեքփոթը:

Խաղալ US Powerball-ն օնլայն

Ինչպես Խաղալ

Երբ Խաղալ

Ընտրեք 5 թիվ՝ հնարավոր 69-ից US Powerball-ի խաղարկությունները տեղի են ունենում յուրաքանչյուր Չորեքշաբթի եւ Շաբաթ, ժամը՝ 22:59 (ET)
Ընտրեք 1 թիվ՝ կարմիր Powerball-ը՝ հնարավոր 26 թվից Խաղարկություններն անցկացվում են Ֆլորիդայում՝ ԱՄՆ

Մրցանակային տեղ

Համընկնող Թվեր

Մրցանակային Հորիզոնական

5 թվեր + Powerball Ջեքփոթ
5 թվեր + առանց Powerball $1 միլիոն
4 թվեր + Powerball $50,000
4 թվեր s + առանց Powerball $100
3 թվեր + առանց Powerball $7
3 թվեր + Powerball $100
2 թվեր + Powerball $7
1 թիվ + Powerball $4
0 թիվ + Powerball $4