Play Powerball Plus online


Double jackpot Superstar Draw
Ջեքփոթ

Արդյունքները Սպասման մեջ են
Արդյունքները Սպասման մեջ են

Մեկ մուտքի/տոմսի արժեքը - €3.50

օրեր

ժամեր

րոպեներ

վայրկյաններ

Քայլ 2 Քայլ 1 - Արագ ընտրեք ձեր թվերը

Արագ ընտրեք տարբերակները

Please select an option from the drop down menu above

 

Խաղարկության ամսաթիվ
loading
Տեղի է ունենում
կամ

Ընտրեք ձեր սեփական թվերը

Leftswipe Swipe արեք ավելի շատ տոմսեր խաղալու համար Rightswipe

Քայլ 3 Քայլ 2 - Հաստատեք ձեր մուտքերը/տոմսերը

({{quick_pick_count + manual_number_of_tickets}} Մուտք/տոմս Մուտքեր )

Մուտքերի ամփոփում

{{ quick_pick_count }} x Powerball Plus Արագ Ընտրություն Մուտքեր համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Powerball Plus Ձեռքով մուտքեր/Տոմսեր համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ quick_pick_count }} x Powerball Plus Quick Pick (Double Jackpot) Entries համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Powerball Plus (Double Jackpot) Manual Entries համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

Fluid_dg-loader Զամբյուղի ամփոփում

Խնդրում ենք ստուգել մուտքի կրկնօրինակ կամ դատարկ տողերը ձեր զամբյուղում մինչեւ առաջ շարժվելը
 
 

Ավելի շատ լոտո խաղեր

Խաղալ USA Powerball Plus Lotto օնլայնԽաղալ Powerball Plus վիճակախաղն օնլայն

Դուք փնտրու՞մ եք վիճակախաղ, որն ավելի մեծ է քան Powerball-ը: Ժամանակն է շանս տալու Powerball Plus-ին:

US Powerball-ը հնարավոր է ձեզ տա Ամերիկյան երազանքը, իսկ Powerball Plus-ը կարող է ձեզ տալ այն ամենն, ինչ դուք ուզում եք: Առաջարկում է ձեզ շատ ավելի մեծ ջեթփոքեր. Սա նույն հուզիչ խաղն է, պարզապես ավելի լավ մրցանակներով:

Powerball Plus-ը չի փոխարինի Powerball-ին, բայն այն կառաջարկվի՝ որպես լրացուցիչ տարբերակ: Դեռ ցանկանու՞մ եք խաղալ US Powerball: Խնդիր չկա. ընտրեք մեկը կամ խաղացեք երկուսով: Ընտրությունը ձերն է: