Play Mega Millions Max online


Double jackpot Superstar Draw
Ջեքփոթ

Արդյունքները Սպասման մեջ են
Արդյունքները Սպասման մեջ են

Մեկ մուտքի/տոմսի արժեքը - €2.50

օրեր

ժամեր

րոպեներ

վայրկյաններ

Քայլ 2 Քայլ 1 - Արագ ընտրեք ձեր թվերը

Արագ ընտրեք տարբերակները

Please select an option from the drop down menu above

 

Խաղարկության ամսաթիվ
loading
Տեղի է ունենում
կամ

Ընտրեք ձեր սեփական թվերը

Leftswipe Swipe արեք ավելի շատ տոմսեր խաղալու համար Rightswipe

Քայլ 3 Քայլ 2 - Հաստատեք ձեր մուտքերը/տոմսերը

({{quick_pick_count + manual_number_of_tickets}} Մուտք/տոմս Մուտքեր )

Մուտքերի ամփոփում

{{ quick_pick_count }} x Mega Millions Max Արագ Ընտրություն Մուտքեր համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Mega Millions Max Ձեռքով մուտքեր/Տոմսեր համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ quick_pick_count }} x Mega Millions Max Quick Pick (Double Jackpot) Entries համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Mega Millions Max (Double Jackpot) Manual Entries համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

Fluid_dg-loader Զամբյուղի ամփոփում

Խնդրում ենք ստուգել մուտքի կրկնօրինակ կամ դատարկ տողերը ձեր զամբյուղում մինչեւ առաջ շարժվելը
 
 

Ավելի շատ լոտո խաղեր

Խաղալ USA Mega Millions Max-ն ՕնլայնMega Millions Max

Չափը կապ ունի:

Ինչքան մեծ, այնքան լավ՝ հատկապես, երբ հերթը հասնում է ջեքփոթին: Հենց այդ պատճառով էլ ձեզ ենք ներկայացնում Mega Millions Max-ը՝ Mega Millions-ի ավելի մեծ եւ ավելի լավ տարբերակը:

Սա այն խաղն է, որը դուք նախընտրում եք եւ այնպիսի ջեքփոթերով, ինչպիսին դուք երբեք չեք տեսել: Սկսեք խաղալ այն խաղը, որի մասին խոսում են մեր բոլոր խաղացողները: Առավելագույն ջեքփոթերին ձեր համընկնումն այստեղ է՝ Mega Millions Max-ում: