Mega Millions

Double jackpot Superstar Draw
Ջեքփոթ

Արդյունքները Սպասման մեջ են
Արդյունքները Սպասման մեջ են

Մեկ մուտքի/տոմսի արժեքը - €3.45

օրեր

ժամեր

րոպեներ

վայրկյաններ

Քայլ 2 Քայլ 1 - Արագ ընտրեք ձեր թվերը

Արագ ընտրեք տարբերակները

Please select an option from the drop down menu above

Ընտրեք ձեր տեւողությունը

Սկսվում է
խաղարկություն(ներ)
Տեղի է ունենում
կամ

Ընտրեք ձեր սեփական թվերը

Leftswipe Swipe արեք ավելի շատ տոմսեր խաղալու համար Rightswipe

Քայլ 3 Քայլ 2 - Հաստատեք ձեր մուտքերը/տոմսերը

({{quick_pick_count + manual_number_of_tickets}} Մուտք/տոմս Մուտքեր )

Մուտքերի ամփոփում

{{ quick_pick_count }} x Mega Millions Արագ Ընտրություն Մուտքեր համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Mega Millions Ձեռքով մուտքեր/Տոմսեր համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ quick_pick_count }} x Mega Millions Quick Pick (Double Jackpot) Entries համար {{ quick_number_of_draws_tmp }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Արագ ընտրեք Վիճակախաղի Թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ lottery_entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ lottery_entry.entry_date | date:'EEEE' }})

{{ manual_number_of_tickets }} x Mega Millions (Double Jackpot) Manual Entries համար {{ number_of_draws }} խաղարկություն(ներ) | Տեսնել ձեր թվերը |   
Ձեռքով ընտրվող Վիճակախաղի թվեր Խաղարկության ամսաթիվ
{{ num }} {{ num }} {{ entry.entry_date | date:'d MMM yyyy' }} ({{ entry.entry_date | date:'EEEE' }})

Fluid_dg-loader Զամբյուղի ամփոփում

Խնդրում ենք ստուգել մուտքի կրկնօրինակ կամ դատարկ տողերը ձեր զամբյուղում մինչեւ առաջ շարժվելը

Խաղալ USA Mega Millions Վիճակախաղն ՕնլայնԱսում են՝ Ամերիկայում ամեն ինչ ավելի մեծ է: Կարծում ենք շանս կա, որ դա ասում են հենց USA վիճակախաղի ջեքփոթերի մասին: Mega Millions-ն ամենահուզիչ ամերիկյան վիճակախաղերից մեկն է:

Ներկայումս նրան է պատկանում վիճակախաղի աշխարհում երկրորդ ամենամեծ ջեքփոթը՝ հսկայական 1.537 միլիարդ դոլարի չափով, որը շահել են 2018 թվականի Հոկտեմբերին:

Ինչպես Խաղալ

Երբ Խաղալ

Ձեզնից պահանջվում է ընտրել 6 թվեր գնդերի երկու տարբեր հավաքածուներից Mega Millions-ի խաղարկություններն անցկացվում են շաբաթական երկու անգամ՝ Երեքշաբթր եւ Ուրբաթ օրերին
Ընտրեք 5 թվեր՝ հնարավոր 70-ից Խաղարկության ժամը՝ երեկոյան՝ 23:00 (ET)
Ընտրեք ոսկե Mega ball՝ հնարավոր 25 թվերից Խաղարկություններն անց են կացվում Georgia /Ջորջիայում/` ԱՄՆ

Մրցանակային տեղ

Համընկած Թվեր

Մրցանակ

5 թվեր + Mega ball Ջեքփոթ – նվազ. $40,000,000
5 թվեր $1,000,000
4 թվեր + Mega ball $10,000
4 թվեր $500
3 թվեր + Mega ball $200
3 թվեր $10
2 թվեր + Mega ball $10
1 թիվ + Mega ball $4
0 թիվ + Mega ball $2