Lotto247.com-ն որպես ընտրություն ունի խաղալու երկու պարզ միջոց:

Արագ Ընտրություն

Հիանալի է շարժման ընթացքում խաղալու համար. ձեր թվերն ընտրվում են ավտոմատ կերպով


How to play lottery

1. Ընտրեք ձեր վիճակախաղը

2. Ընտրեք քանի Արագ Ընտրություն եք ցանկանում

How to play the lottery
How to play the lottery

3. Ընտրեք քանի խաղարկություն եք ցանկանում

4. Եթե գոհ եք ձեր մուտքերից-տոմսերից՝ Ավելացրեք Զամբյուղի մեջ

How to play the lottery
How to play the lottery

5. Սեղմեք Վճարել, երբ պատրաստ լինեք վճարելԸնտրեք Ձեր Սեփականը

Դուք կարող եք ընտրել ձեր սեփական թվերը, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոք ունի իր սեփական հաջողակ կոմբինացիան:


How to play the lottery

1. Ընտրեք ձեր սեփական թվերը՝ սեղմելով այս կոճակը կամ ընտրելով ստորեւ ցուցակագրված վիճակախաղը

2. Ընտրեք ձեր սեփական հաջողակ թվերը

How to play the lottery
How to play the lottery

3. Ընտրեք քանի խաղարկություններ (տեւողություն) եք ցանկանում

4. Եթե ձեզ բավարարում են ձեր մուտքերը-տոմսերը՝ Ավելացրեք Զամբյուղի մեջ

How to play the lottery
How to play the lottery

5. Սեղմեք Վճարել, եթե պատրաստ եք վճարել


Դա Այդքան Հե՜շտ է:
Այցելե՛ք վիճակախաղեր էջը, որպեսզի սկսեք խաղալ: